banner1nieuw.jpgbanner2 nieuw.jpgbanner3 nieuw.jpg

Betalingsvoorwaarden

Na het consult dient u direct het openstaande bedrag te voldoen. Dit kan per pin of contant. Er wordt niet meer op rekening/ factuur gewerkt, vanwege oplopende adminstratiekosten.  

Als u niet kunt afrekenen vragen wij u dit voorafgaand aan het consult/ de behandeling te melden aan de assistente. Er kan dan naar een passende oplossing gezocht worden.

De Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Utrecht onder nummer 22/2008 zijn van toepassing. U kunt hier de voorwaarden hier downloaden.