banner1nieuw.jpgbanner2 nieuw.jpgbanner3 nieuw.jpg

Betalingsvoorwaarden

Na het consult dient u direct het openstaande bedrag te voldoen. Dit kan per pin of contant. Er wordt niet meer op rekening/ factuur gewerkt, vanwege oplopende administratiekosten.  

Als u niet kunt afrekenen vragen wij u dit voorafgaand aan het consult/ de behandeling te melden aan de assistente. Er kan dan naar een passende oplossing gezocht worden.


Voor meer informatie over de betalingsvoorwaarden die wij hanteren, zie https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden


De Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Utrecht onder nummer 22/2008 zijn van toepassing. U kunt hier de voorwaarden hier downloaden.